Bostäder

Chalmers Studentbostäder

Chalmers Studentbostäder bygger 118 stycken nya lägenheter i Guldheden, Göteborg. EPG utför en produktionsanpassad besiktning av VVS och styrinstallationerna.

Eriksberg

Nyproduktion av lägenheter.