Layout

En bild säger mer än tusen ord. Det tycker i alla fall vi. En tydlig och strategisk layout kan effektivisera planering och utförande av aktiviteter i alla typer av projekt.

Såsom APD-planer (ArbetsPlatsDisposition) och informationsplaner.