Certifieringar

Miljöpolicy för EPG Konsult Samordnad VVS-teknik AB.

EPG Konsult Samordnad VVS-teknik AB utför konsulterande verksamhet inom VVS och energi i Göteborgsområdet.

Vår målsättning är att utöver gällande lagkrav och regler arbeta för att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga föroreningar.

Våra kunder skall i varje projekt erbjudas de mest miljöanpassade lösningarna. Detta innebär energi- och resurssnåla systemlösningar där vi föreskriver miljöanpassade produkter.

Internt sker miljöarbetet genom kontinuerlig utbildning av vår personal.

Vi miljöanpassar kontoret genom bl a källsortering av avfall. Vid inköp väljer vi varor och tjänster från företag som erbjuder miljöanpassade och etiska produkter.

Vi strävar efter att utföra våra transporter så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Miljödiplom_miljöbas_CMYK