Bostäder

Chalmers Studentbostäder

Chalmers Studentbostäder bygger 118 stycken nya lägenheter i Guldheden, Göteborg. EPG utför en produktionsanpassad besiktning av VVS och styrinstallationerna.

Eriksberg

Nyproduktion av lägenheter.

Gråberget

Trollängen avser att bygga totalt 155 st nya lägenheter med garage i källare och butiker i plan 1. Tillsammans med Göteborg stad uppförs 8+1 BMSS-lägenheter samt 40 lägenheter för trygghetsboende. Projektet påbörjades 2016 och kommer att vara färdigställt 2018. Tornstaden genomför projektet som totalentreprenör. EPG har i uppdrag att utföra VS-projektering åt Knippla rörkompani AB...

Kongahälla

JM bygger flerbostadshus med bostadsrätter i Kongahällaområdet i Kungälvs kommun. Projektet utgörs av tre stycken byggnadskroppar byggda runt en innergård, 4-6 våningar höga. Det är 138 st lägenheter samt 4 butikslokaler. Under gården finns det ett garage. Totalt ca 16000 m2 bruttoarea. Byggnationen påbörjades 2017 och beräknas vara färdigställd under slutet av 2018. FTX-ventilation och...

Munkebäcks Hage, Äng och Lund

Tornet kommer att bygga hyresrätter i Nya Munkebäcks Hage. En del av fastigheten kommer att förses med garage i källarplanet. Vidare kommer det att byggas ett antal lägenheter för BMSS-boende. Butiker och kontor i bottenvåning mot Munkebäcks Allé. Totalt ca: 20 000 m2. Riksbyggen kommer att bygga bostadsrätter i Nya Munkebäcks Äng och Lund. Totalt ca:...

Tribunen

Tribunen är den sista etappen för JM:s byggnation i området Kvarnbyvallen i Mölndal. EPG har tidigare projekterat JM:s samtliga flerbostadshus (bostadsrätter) samt småhus i samma område (totalt 186 st lägenheter och 49 småhus). Tribunen utgörs av tre stycken 5-vånings huskroppar med 13 st 2-4-rumslägenheter i respektive hus. Totalt ca 4000 m2 bruttoarea. FTX-ventilation och uppvärmning...