Kontor

Centrumhuset

Kontor och affärshus om ca 4400kvm LOA med vårdlokaler för bl.a närhälsan och folktandvården. Projektet utfördes under 2016. AF Bygg har genomfört projektet som totalentreprenad. EPG har utfört V-projektering åt EU Ventilation AB.   Byggnaden är klassad som miljöbyggnad silver. Uppvärmning och kylning via klimatbafflar.

Kontorsfastighet i Gårda

Platzer bygger om och till kontorsfastighet i Gårda Göteborg EPG utför en produktionsanpassad besiktning av VVS och styrinstallationerna.

Kontorshus vid Lyckholms gamla fabriker

PEAB och BALDER bygger nytt kontorshus vid Lyckholms gamla fabriker i Göteborg EPG utför en produktionsanpassad besiktning av VVS och styrinstallationerna.

Regionens Hus

Byggstart: 2016 Beräknat färdigt: 2019 Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter i Göteborg ska samlas i ett nytt Regionens Hus intill centralstationen i Göteborg. Det nya Regionens Hus består av två sammanhängande delar; det befintliga kulturminnesmärkta före detta Bergslagsbanans stationshus, ”Vita huset”, samt ett en låghusdel med fem våningar och en höghusdel med 15 våningar. I det...

Tändstickan

Kontorshus om ca 12 300kvm LOA med garage i botten samt förberett för restaurang i entréplanet. Projektet påbörjades 2016 och kommer att vara färdigställt 2018. Skanska har genomför projektet som totalentreprenad Partnering. EPG har utfört V-projektering åt EU Ventilation AB.   All projektering utförs i 3D. Miljöcertifieras i LEED med nivå GOLD. De tekniska försörjningssystemen...