Gråberget

Gråberget

Trollängen avser att bygga totalt 155 st nya lägenheter med garage i källare och butiker i plan 1.

Tillsammans med Göteborg stad uppförs 8+1 BMSS-lägenheter samt 40 lägenheter för trygghetsboende.

Projektet påbörjades 2016 och kommer att vara färdigställt 2018.

Tornstaden genomför projektet som totalentreprenör.

EPG har i uppdrag att utföra VS-projektering åt Knippla rörkompani AB

 

Projektet utförs i enlighet med miljöanpassat byggande i Göteborg.

Uppvärmning sker via en kombination av bergvärme och fjärrvärme.