Kontorshus vid Lyckholms gamla fabriker

Kontorshus vid Lyckholms gamla fabriker

PEAB och BALDER bygger nytt kontorshus vid Lyckholms gamla fabriker i Göteborg
EPG utför en produktionsanpassad besiktning av VVS och styrinstallationerna.