Energi

Vi utför energibalansberäkningar med programvara VIP Energy 2.0.6. Det ger kunden en korrekt beräkning som överensstämmer med byggnadens verkliga förbrukning. Vi kontrollerar samtidigt att Boverkets energikrav hålls.

Vi levererar även lämpliga åtgärdspaket för att minska byggnaders energiåtgång, här ingår även lönsamhetsbedömningar och god kännedom om energibolagens prissättning. Vi jobbar även för att sänka kundens returtemperatur i fjärrvärmesystem och därigenom sänka årskostnaden.

Vi har också bred erfarenhet av stora och små värmepumpsprojekt. Vi utför inventering, besparingskalkylering, förfrågningsunderlag, kontroll, besiktning och uppföljning av värmepumpsinstallationer. Med andra ord, allt som krävs för att få en fungerande anläggning med lägsta möjliga energiförbrukning.

Vi är även kunden behjälplig vid projektering och rådgivning vid certifiering av byggnader ex. Green Building.