Kontroll

EPG utför kontroll av installationer för Ventilation, Värme, VA, Kyla, Sprinkler, Medicinska gaser och Styr/Övervakning. Våra erfarna kontrollanter bidrar till att entreprenaden utförs enligt gällande handlingar, fortlöper enligt tidplan och att kostnader regleras enligt gällande avtal.