Projektering VVS/Styr

EPG utför projektering av installationssystem för Ventilation, Värme, VA, Kyla, Sprinkler, Medicinska gaser och Styr/Övervakning.

Vi använder MagiCAD för AutoCAD vilket gör vårt konstruktionsarbete effektivt och produktivt. Ritningar görs i 3D. Verkliga produkter från ledande tillverkare används i arbetet. Varje intelligent 3D-produkt anges med rätt dimensioner och omfattande teknisk data.

Beräkningar görs under arbetets gång. Vi gör integrerade beräkningar (t.ex. tryckfall, ljudnivåer, sprinklersystem), kortslutningsberäkningar, kollisionskontroll samt dimensionering. Det leder till kostnadseffektiva och optimerade VVS- systemen.