Chalmers Studentbostäder

Chalmers Studentbostäder

Chalmers Studentbostäder bygger 118 stycken nya lägenheter i Guldheden, Göteborg.
EPG utför en produktionsanpassad besiktning av VVS och styrinstallationerna.