Kongahälla

Kongahälla

JM bygger flerbostadshus med bostadsrätter i Kongahällaområdet i Kungälvs kommun.

Projektet utgörs av tre stycken byggnadskroppar byggda runt en innergård, 4-6 våningar höga. Det är 138 st lägenheter samt 4 butikslokaler. Under gården finns det ett garage. Totalt ca 16000 m2 bruttoarea.

Byggnationen påbörjades 2017 och beräknas vara färdigställd under slutet av 2018.

FTX-ventilation och uppvärmning med fjärrvärme.

Projektet påbörjades 2016 och kommer att vara färdigställt 2017.

JM är byggherre.

EPG har utfört projektering av VVS åt JM.