Tändstickan

Tändstickan

Kontorshus om ca 12 300kvm LOA med garage i botten samt förberett för restaurang i entréplanet.

Projektet påbörjades 2016 och kommer att vara färdigställt 2018.

Skanska har genomför projektet som totalentreprenad Partnering.

EPG har utfört V-projektering åt EU Ventilation AB.

 

All projektering utförs i 3D.

Miljöcertifieras i LEED med nivå GOLD.

De tekniska försörjningssystemen ska präglas av enkelhet, energieffektivitet,

enhetlighet, flexibilitet, individuell reglerbarhet och vara lätta att förstå för den

enskilda brukaren.