Tribunen

Tribunen

Tribunen är den sista etappen för JM:s byggnation i området Kvarnbyvallen i Mölndal. EPG har tidigare projekterat JM:s samtliga flerbostadshus (bostadsrätter) samt småhus i samma område (totalt 186 st lägenheter och 49 småhus).

Tribunen utgörs av tre stycken 5-vånings huskroppar med 13 st 2-4-rumslägenheter i respektive hus. Totalt ca 4000 m2 bruttoarea.

FTX-ventilation och uppvärmning med fjärrvärme.

Projektet påbörjades 2016 och kommer att vara färdigställt 2017.

JM är byggherre.

EPG har utfört projektering av VVS åt JM.