BAS P/U

Enligt svensk lag skall byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för (P)-planering och projektering och vid (U)-utförande av bygg- och anläggningsarbete. Utsedd BAS skall ha rätt utbildning, kunskap och erfarenhet för uppdraget.

Detta är något vi prioriterar högt och vi har flera utbildade BAS-P och BAS-U samt lång erfarenhet inom området.