Planerat Underhåll / AFF

Underhållsplaner för fastigheter är ett allt vanligare sätt att säkerställa både budget och driftsäkerhet. Vi hjälper er att ta fram dessa planer, både för kort och lång sikt.

Vi erbjuder även hjälp med avtalstolkning och underhållsplaner anpassade till AFF-system.