OVK

Vi utför funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, för att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader såsom sjukhus, skolor, bostäder, kontor, m.m. Dessutom undersöker våra OVK-besiktningsmän vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet.