Installationssamordning

Installationssamordning spelar en allt mer avgörande roll i byggprojekten. Ofta utgörs ca 50-60% av den totala byggkostnaden av installationstekniska system.

Vi har lång erfarenhet av samordning inom installationstäta projekt med kort färdigställandetid.